Služby

Recruitement, Motivačné tréningy, Mzdový outsourcing a Personalistika, Poradenstvo

1. Recruitement - nábor zamestnancov

 • sme registrovaní v zozname sprostredkovateľov zamestnania, v rámci Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (SR, EÚ, občania tretích krajín)
 • Nevykonávame dočasné pridelenie zamestnancov, to znamená, že úspešný kandidát bude zamestnaný priamo u zamestnávateľa
 • Recruitment je vyhľadávanie a výber vhodných kandidátov na trvalý pracovný pomer na základe požiadaviek našich klientov. Na základe ich požiadaviek pripravujeme prvotný výber uchádzačov, testovaním a pohovorom určujeme ich osobnostné, manažérske a ostatné požadované kompetencie.
 • Spoľahnite sa na nás pri výbere Vašich nových zamestnancov! Využívajte efektívne Váš čas a peniaze. Vy zadáte svoje požiadavky na budúcich zamestnancov, my zorganizujeme a zabezpečíme všetko potrebné (selekciu uchádzačov, výberové konanie, predstavenie finálnych uchádzačov) a dodáme Vám to najlepšie, vy vykonáte finálne schválenie. Zabezpečíme aj spätnú väzbu uchádzačom a samozrejme, všetky informácie uchovávame v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. Zatiaľ čo my pracujeme pre Vás, vy môžete venovať ušetrený čas k riešeniu Vašich interných personálnych procesov.

2. Motivačné tréningy zamestnancov

 • Analýzou potrieb klienta vieme zabezpečiť pre Vašich zamestnancov motivačné tréningy obchodných zručností. Pre vybraté skupiny zamestnancov Vám pripravíme vzdelávanie na mieru.
 • Navyše – každý účastník tréningu má možnosť vo vybraných hodinách telefonicky konzultovať priamo s lektorom aplikáciu tréningu v jeho pracovnej praxi.
 • Výsledkom sú motivovaní zamestnanci, ktorí sa efektívne riadia, spoločne ľahšie dosahujete firemné ciele, budete mať harmonickejšie vzťahy na pracovisku a v konečnom dôsledku Vaša spoločnosť porastie.

3. Mzdový outsourcing a personalistika

Spoľahnite sa na nás pri vedení kompletného mzdového účtovníctva a personalistiky.

 • Potrebujete vo svojej spoločnosti viac času na efektívne činnosti? Náš mzdový outsourcing a personalistika (ich externé spracovanie) je ideálna voľba pre Vás!
 • Spracovanie miezd je síce nutnou a neoddeliteľnou súčasťou života každej firmy, no s nami bude aj efektívna. Venujte svoj čas a zdroje iba Vášmu podnikaniu.
 • Keďže spracovanie miezd zabezpečujeme elektronicky, naším klientom sa môže stať zamestnávateľ z ktoréhokoľvek kúta Slovenska.

Služby v oblasti mzdového outsourcingu, ktoré ponúkame:

 • Kompletné spracovanie miezd
 • Spracovanie a podávanie výkazov do príslušných inštitúcií
 • Spracovanie hromadného príkazu pre odvody za zamestnancov a zamestnávateľa
 • Spracovanie ročného zúčtovania preddavkov na daň
 • Vystavenie evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
 • Vystavenie potvrdení zamestnávateľa zamestnancom pri skončení pracovného pomeru a ostatných potvrdení súvisiacich so mzdovou agendou
 • Komunikácia s daňovým úradom, soc. poisťovňou a zdravotnými poisťovňami v mene klienta a zastupovanie klienta pri kontrolách súvisiacich so mzdovou agendou

Služby v oblasti personalistiky, ktoré ponúkame:

 • Organizáciu celého procesu nástupu nových zamestnancov, administratívu pri odchode vašich zamestnancov, vrátane pracovnoprávneho servisu
 • Zabezpečíme prihlásenie a odhlásenie na úradoch a inštitúciách
 • Poskytneme hotline podporu vašim zamestnancom pre riešenie bežných otázok týkajúcich sa ich výplatných pások alebo iných otázok k spracovaniu ich mzdovej agendy
 • Vystavíme rôzne potvrdenia a dokumenty zamestnancov na požiadanie

4. Kariérne poradenstvo

Po zaregistrovaní uchádzačov o zamestnanie ponúkame poradenský a kariérny servis:

 • Analýza a následné poskytnutie informácií o možnostiach Vášho ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce
 • Príprava na výberové pohovory
 • Pomoc pri zostavovaní potrebných dokumentov pre budúceho zamestnávateľa (štruktúrovaný životopis, jeho mutácia v inom jazyku, motivačný list)