Často kladené otázky

 • Môžete využiť jednu z dvoch možností: 

  1. kontaktujte nás na tel. č.: +421 944 534 553 alebo mailom: office@personneli.com
   Spoločne nájdeme primeranú pracovnú pozíciu na časové obdobie, ktoré Vám bude vyhovovať
   alebo
  2. Zaregistrujte sa cez on-line formulár registruj teraz . Ak už máte vytvorený vlastný životopis, priložte ho do prílohy. Následne Vás budeme telefonicky kontaktovať a spoločne dohodneme ďalší postup

 • Naším výberom procesom obmedzujeme fluktuáciu zamestnancov.


  1. Prvotným krokom je hrubá selekcia uchádzačov zo zhromaždených životopisov
  2. Každého kandidáta si najskôr preveríme telefonicky•Počas osobného pohovoru zisťujeme Vašu vhodnosť na danú pracovnú pozíciu 
  3. Overíme si Vaše vedomosti a zručnosti rozhovorom prípadne testovaním /jazykové, odborné znalosti/
  4. Prineste si so sebou potvrdenie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, absolvovaní kurzov, certifikáty 
  5. Na osobný pohovor si vyhraďte čas 20-40 minút 
  6. Po úspešnom absolvovaní bude ďalším krokom stretnutie s priamym nadriadeným už na budúcom pracovisku, vhodné je pripraviť si otázky na hlbšie upresnenie podrobností.