Pre zamestnancov

Hľadáte zaujímavé a adekvátne ohodnotené zamestnanie?  

„Naša personálna agentúra nevykonáva dočasné pridelenie zamestnancov, to znamená, že po absolvovaní pracovných pohovorov budete zamestnaní priamo u daného zamestnávateľa“

Špecializujeme sa na dlhodobé obsadenie pracovného miesta.

Všetky naše aktuálne obsadzované pracovné pozície, ako aj podmienky, benefity a ostatné informácie ohľadne ponúkanej práce nájdete tu

Ponuka pracovných pozícií je skutočne široká – od hotelierstva a kúpeľníctva, cez presné strojnícke profesie, informačné technológie, poľnohospodárstvo, veľkosklady až po linkovú výrobu.

Vytvorte si s nami ľahko a rýchlo štruktúrovaný životopis!?
Po registrácii budete:

 • vedení v našej databáze uchádzačov o zamestnanie
 • vždy čerstvo informovaní mailom o novej pracovnej pozícii zverejnenej v našej ponuke
 • kontaktovaní, ak nájdeme pre Vás vhodnú pracovnú ponuku
 • môcť vytlačiť resp. stiahnuť si Váš nový životopis
Služby, ktoré ponúkame uchádzačom o zamestnanie:

Aké výhody získava uchádzač o zamestnanie?

 • široká ponuka pracovných príležitostí
 • individuálny prístup k uchádzačovi (analýza a poskytnutie informácií o možnostiach Vášho ďalšieho uplatnenia sa na trhu práce)
 • sprostredkovanie trvalého pracovného pomeru, prípadne možnosť brigády
 • odborný poradenský a kariérny servis našich zamestnancov (príprava na pracovné pohovory, zostavovanie potrebných dokumentov pre budúceho zamestnávateľa)
 • hotline podpora pre našich umiestnených zamestnancov pre bežné veci v oblasti mzdovej agendy, vystavenie potvrdení atď (v presne určený čas)
 • Vytvorenie štruktúrovaného životopisu ZDARMA
 • Zaradenie do pracovnej databázy ZDARMA
 • Novo-zverejnené pracovné ponuky mailom ZDARMA
 • Vyhľadanie zamestnania ZDARMA
 • Vyhľadanie ubytovania v mieste výkonu práce ZDARMA
 • Môžete využiť jednu z dvoch možností:

  1. kontaktujte nás na tel. č.: +421 944 534 553 alebo mailom: office@personneli.com
   Spoločne nájdeme primeranú pracovnú pozíciu na časové obdobie, ktoré Vám bude vyhovovať
   alebo
  2. Zaregistrujte sa cez on-line formulár registruj teraz . Ak už máte vytvorený vlastný životopis, priložte ho do prílohy. Následne Vás budeme telefonicky kontaktovať a spoločne dohodneme ďalší postup

 • Naším výberom procesom obmedzujeme fluktuáciu zamestnancov.

  1. Prvotným krokom je hrubá selekcia uchádzačov zo zhromaždených životopisov
  2. Každého kandidáta si najskôr preveríme telefonicky•Počas osobného pohovoru zisťujeme Vašu vhodnosť na danú pracovnú pozíciu 
  3. Overíme si Vaše vedomosti a zručnosti rozhovorom prípadne testovaním /jazykové, odborné znalosti/
  4. Prineste si so sebou potvrdenie o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, absolvovaní kurzov, certifikáty 
  5. Na osobný pohovor si vyhraďte čas 20-40 minút 
  6. Po úspešnom absolvovaní bude ďalším krokom stretnutie s priamym nadriadeným už na budúcom pracovisku, vhodné je pripraviť si otázky na hlbšie upresnenie podrobností.