O nás

Poskytujeme profesionálny prístup, ktorý zohľadňuje každý detail politiky ľudských zdrojov.

Personálna agentúra PERSONNELI s.r.o.

Zameriavame sa na profesionálne služby v oblasti recruitmentu, personalistiky, mzdového outsourcingu, kariérneho poradenstva a motivačných tréningov zamestnancov. V oblasti recruitmentu disponujeme rozsiahlym potenciálom vysokokvalifikovaných odborníkov ako aj štandardných zamestnancov aj z oblastí mimo Európskej únie. (pozri zamestnanci mimo EÚ).
Hlavným cieľom našej spoločnosti je maximálna podpora a odbremenenie našich obchodných partnerov od hľadania kvalitných zamestnancov pre dlhodobé alebo fixne stanovené obdobie.

Čo ponúkame

Každý klient má od nás garantovaný individuálny prístup. Po prvom kontakte nasleduje osobné stretnutie konateľa našej spoločnosti s klientom, na ktorom budú dohodnuté predstavy a požiadavky. Následne pre klienta pripravíme ponuku služieb, v ktorej navrhneme stratégiu k dosiahnutiu cieľa. Po zapracovaní prípadných požiadaviek a návrhov spolu podpíšeme dohodu o spolupráci, na základe ktorej začneme na Vašej objednávke pracovať. Počas riešenia Vašej objednávky Vás informujeme o jej priebehu a dosiahnutých výsledkoch. Po úspešnom ukončení si vzájomne vymeníme spätnú väzbu, ktorá nás spoločne posúva vpred.

Profesionalita

Za každých okolností poskytujeme profesionálny prístup

Know-How

Dlhoročné skúsenosti a know-how, ktoré tím našich pracovníkov získal v rôznych oblastiach, sme pretavili do jedinečného konceptu, ktorý má za výsledok tvorbu kvalitného ľudského kapitálu

Dlhodobé vzťahy

Spokojnosť a úspech našich klientov je vždy aj našim úspechom, preto si dávame záležať na dlhodobých vzťahoch s klientami založených na plnej  dôvere

Princíp Win-Win

Vyznávame princíp win-win, preto Vás pozorne počúvame a snažíme sa nájsť spôsob, ktorý bude výhrou pre Vás, pre Vašich budúcich zamestnancov a v konečnom dôsledku i pre nás

Viac než len práca

Našim klientom hľadáme zamestnancov, pre ktorých bude práca vo Vašej spoločnosti viac než len prácou a uchádzačom o zamestnanie hľadáme prácu, ktorá ich bude napĺňať

Práca nás baví!

Práca je dôležitou súčasťou nášho života, prináša nám radosť a pocit naplnenia, jednoducho nás to baví!

Hodnoty, ktoré vyznávame:

  • Vysoká odbornosť
  • Ústretovosť
  • Lojálnosť
  • Neustále sebavzdelávanie